Warunki zakupu

INSTRUKCJE I WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYSYŁKI

Wyślij tylko modulator. Usuń wszystkie akcesoria z urządzenia (wsporniki, węże…). Spuść cały płyn hamulcowy ze zbiorników modułu ABS. Jeśli to konieczne, przed zapakowaniem pozostaw go do góry nogami na kilka godzin. Zakryj wszystkie otwory papierem chłonnym i zawiń ABS w szmatkę lub torbę, aby zapobiec wyciekom. Umieść modulator ABS w pudełku i zabezpiecz go odpowiednio przed ewentualnymi uderzeniami i upadkami.

Dozwolone pomiary i maksymalne wagi: Maksymalna waga aplikacji dla tej stawki wynosi 5,5 kg na opakowanie. Suma trzech wymiarów paczki (długość + szerokość + wysokość) nie może przekroczyć 1,50 m (maksymalny dopuszczalny wymiar). Każdy odbiór/wysyłka, której wymiary przekraczają te wymiary, wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 5 € za dodatek do zakontraktowanej usługi.

MANIPULOWANE MODUŁY ABS

Moduły ABS, które zostały wcześniej zmanipulowane (zdemontowane) w celu naprawy lub, z czystej ciekawości, mają dodatek w wysokości 50 € plus VAT. W przypadku, gdy jest idealnie zmontowany lub bez żadnych uszkodzeń, zastrzegamy sobie prawo do niestosowania tego dodatku.

STEROWNIK Z NIEODWRACALNYMI USZKODZENIAMI

Jeśli moduł ABS ma nieodwracalne uszkodzenie elektronicznej jednostki sterującej, koszt naprawy wzrasta o 100 € plus VAT. Przypadki te są spowodowane m.in. nieudanymi naprawami, ABS z wodą lub płynem hamulcowym lub modyfikacją instalacji w celu jej anulowania.

Czas naprawy może się wydłużyć, ponieważ jesteśmy uzależnieni od rynku używanego w celu uzyskania ważnej jednostki sterującej lub dostarczenia nam niezbędnych elementów elektronicznych do jej naprawy. W przypadku wystąpienia opisanego przypadku skontaktujemy się z Państwem.

CZAS NA NAPRAWĘ

Nito Motor SL NIE ponosi odpowiedzialności za niezgodność z maksymalnym terminem dostawy przewidzianym i przewidzianym w standardowej naprawie (24/48 godzin od otrzymania tego samego) lub naprawie gwarancyjnej (10 do 15 dni roboczych od otrzymania to samo), które nie były wyłącznie i bezpośrednio związane z Nito Motor SL, takie jak: modulatory już naprawione, przerobione przez inną lub inną firmę, lub które nie odpowiadają oryginalnemu ABS naprawianego motocykla, problemy nie związane z klientem, opóźnienia w planowanych naprawach, awarie zapasów dostawców, siły wyższe takie jak wypadki przy pracy lub inne niż przy pracy, strajki transportowe, przerwy w dostawach itp.

USŁUGI TRANSPORTOWE

Nito Motor SL nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie usług kurierskich lub usług dodatkowych zleconych przez klienta/profesjonalistę w ramach wspomnianej naprawy.

Podobnie, w odniesieniu do usług dodatkowych oferowanych przez Nito Motor SL, takich jak usługa odbioru i dostawy urządzeń zarządzanych przez firmę kurierską poza firmą, Nito Motor SL nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie tej firmy; ponieważ jest to usługa kurierska zlecona firmie zewnętrznej. Nito Motor SL nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy, które mogą wyniknąć z opóźnień w dostawach i/lub odbiorach, ani za ewentualne straty. Przejęcie bezpośredniej odpowiedzialności firmy kurierskiej.

GWARANCJA NA NAPRAWĘ, DODATKOWY MONTAŻ I DEMONTAŻ SERWIS:

W Nito Motor oferujemy roczną gwarancję na naprawę modułu ABS. W okresie gwarancyjnym Nito Motor SL będzie odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie swoich napraw, a także za wydatki związane z wysyłką i odbiorem części. Wszystkie naprawy objęte są roczną gwarancją od wystawienia faktury, która jest niezbędna do jej przetworzenia. Data rozpoczęcia gwarancji pokrywa się z datą wystawienia faktury.

WAŻNA UWAGA: Nito Motor SL nie ponosi odpowiedzialności za koszty montażu i demontażu modulatora w okresie gwarancyjnym, warsztat lub klient końcowy ponosząc ten koszt. Będzie odpowiedzialny wyłącznie za prawidłowe działanie urządzenia w tym okresie.

ZAWARCIE UBEZPIECZENIA OPCJONALNEGO W ROKU GWARANCYJNYM:

Jeśli chcesz, możesz wykupić dodatkowe ubezpieczenie, za które Nito Motor SL będzie odpowiadać za koszty związane z montażem i demontażem przez cały okres gwarancji. W przypadku braku umowy Nito Motor SL nie ponosi w żadnym przypadku odpowiedzialności za koszty związane z montażem i demontażem w celu przeprowadzenia naprawy gwarancyjnej. (Z wyłączeniem oficjalnych dealerów BMW).

Koszyk
Top