Informacje prawne

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Zgodnie z postanowieniami art. 22.2 ust. 34 ustawy 2002/11 z dnia XNUMX lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego, Nito Motor informuje o swojej polityce prawnej w kolejnych rozdziałach
  • nagłówek: Nito Motor SL
  • Zarejestrowany w rejestrze handlowym: 
  • Adres: C/ Almoharín, 3 – 06800 Merida (Badajoz)
  • E-mail: info@nitomotor.com
  • Kontakt telefoniczny: 695987786
  • Strona www: www.nitomotor.com

Celem strony www.nitomotor.com jest naprawa i odnawianie modułów ABS

Korzystanie ze strony daje status użytkownika i oznacza pełną akceptację wszystkich klauzul i warunków użytkowania zawartych na stronach:

Jeśli nie jesteś zadowolony z każdej z tych klauzul i warunków, powstrzymaj się od korzystania z tej witryny.

Dostęp do tej strony internetowej w żaden sposób nie oznacza rozpoczęcia relacji biznesowej z Nito Motor SL

Za pośrednictwem tej witryny Właściciel zapewnia dostęp i korzystanie z różnych treści, które Właściciel lub jego współpracownicy opublikowali w Internecie.

W tym celu jesteś zobowiązany i zobowiązujesz się NIE wykorzystywać jakiejkolwiek zawartości strony internetowej do celów lub skutków niezgodnych z prawem, zabronionych w niniejszej Informacji prawnej lub przez obowiązujące przepisy, ze szkodą dla praw i interesów osób trzecich lub w jakikolwiek sposób może uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć, pogorszyć lub uniemożliwić normalne korzystanie z treści, sprzętu komputerowego lub dokumentów, plików i wszelkiego rodzaju treści przechowywanych na jakimkolwiek sprzęcie komputerowym będącym własnością Nito Motor, innych użytkowników lub dowolnego użytkownika Internetu.

Dane osobowe, które przekazujesz Posiadaczowi, mogą być przechowywane w zautomatyzowanych bazach danych lub nie, których własność odpowiada wyłącznie Nito Motor SL, która podejmuje wszelkie środki techniczne, organizacyjne i bezpieczeństwa, które gwarantują poufność, integralność i jakość zawartych w nich informacji. zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Należy jednak pamiętać, że środki bezpieczeństwa systemów komputerowych w Internecie nie są w pełni niezawodne i dlatego Właściciel nie może zagwarantować braku wirusów lub innych elementów, które mogą powodować zmiany w systemach komputerowych (oprogramowanie i sprzęt) Użytkownika lub w jego dokumentach elektronicznych i plikach w nich zawartych, chociaż Właściciel używa wszelkich niezbędnych środków i podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby uniknąć obecności tych szkodliwych elementów.

Możesz usunąć i zablokować pliki cookie z tej witryny, ale część witryny nie będzie działać poprawnie lub może to wpłynąć na jej jakość.

Możesz zapoznać się ze wszystkimi informacjami związanymi z przetwarzaniem danych osobowych, które Właściciel gromadzi na Polityka prywatności.

Właściciel pozyskał informacje, treści multimedialne i materiały zawarte w serwisie ze źródeł, które uważa za wiarygodne, ale mimo podjęcia wszelkich uzasadnionych starań, aby zawarte w nim informacje były prawidłowe, Właściciel nie gwarantuje ich dokładności. , uzupełnione lub zaktualizowane. Nito Motor SL wyraźnie zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności za błędy lub braki w informacjach zawartych na stronach tej witryny.

Queda prohibido transmitir o enviar a través del sitio Web cualquier contenido ilegal o ilícito, virus informáticos, o mensajes que, en general, afecten o violen derechos de el Titular o de terceros.

Treść www.nitomotor.com służy wyłącznie celom informacyjnym i pod żadnym pozorem nie może być wykorzystywana ani traktowana jako oferta sprzedaży, prośba o ofertę kupna lub zalecenie wykonania jakiejkolwiek innej operacji, chyba że zostało to wyraźnie wskazane.

Nito Motor SL zastrzega sobie prawo do modyfikowania, zawieszania, anulowania lub ograniczania zawartości www.nitomotor.com, linków lub informacji uzyskanych za pośrednictwem strony internetowej bez konieczności wcześniejszego powiadomienia.

Nito Motor SL nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z informacji zawartych w Witrynie lub w sieciach społecznościowych Właściciela.

Na stronie Polityka plików cookie możesz zapoznać się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi polityki gromadzenia i przetwarzania plików cookie.

Właściciel może zapewnić dostęp do stron internetowych osób trzecich za pośrednictwem łączy wyłącznie w celu poinformowania o istnieniu innych źródeł informacji w Internecie, w których można rozszerzyć dane oferowane na stronie internetowej.

Te linki do innych stron internetowych w żadnym wypadku nie stanowią sugestii lub rekomendacji dla użytkownika, aby odwiedzić docelowe strony internetowe, które są poza kontrolą Właściciela, dlatego Nito Motor SL nie ponosi odpowiedzialności za treść połączonych witryn internetowych lub wynik, który uzyskasz, podążając za linkami.

Podobnie Nito Motor SL nie ponosi odpowiedzialności za linki znajdujące się na połączonych stronach internetowych, do których zapewnia dostęp.

Ustanowienie linku w żadnym przypadku nie oznacza istnienia relacji między Nito Motor SL a właścicielem strony, na której znajduje się link, ani akceptacji lub zatwierdzenia jej treści lub usług przez Właściciela.

Jeśli uzyskujesz dostęp do zewnętrznej witryny internetowej za pomocą łącza znajdującego się na stronie www.nitomotor.com, powinieneś zapoznać się z polityką prywatności innej witryny, która może różnić się od tej obowiązującej w tej witrynie.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszelki dostęp do tej strony internetowej podlega następującym warunkom: powielanie, trwałe przechowywanie i rozpowszechnianie treści lub jakiekolwiek inne wykorzystanie do celów publicznych lub komercyjnych jest wyraźnie zabronione bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Nito Motor SL

Nito Motor SL nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku przerw lub nieprawidłowego działania Usług lub treści oferowanych w Internecie, niezależnie od ich przyczyny. Właściciel nie ponosi również odpowiedzialności za przerwy w sieci, straty biznesowe w wyniku wspomnianych spadków, chwilowe przerwy w dostawie prądu lub jakiekolwiek inne szkody pośrednie, które mogą być spowodowane przyczynami niezależnymi od Właściciela.

Przed podjęciem decyzji i / lub działań na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej Właściciel zaleca sprawdzenie i porównanie otrzymanych informacji z innymi źródłami.

Nito Motor SL zastrzega sobie prawo do odmowy lub cofnięcia dostępu do strony internetowej i oferowanych usług bez wcześniejszego powiadomienia, na własne żądanie lub przez stronę trzecią, tym użytkownikom, którzy naruszą którykolwiek z warunków niniejszej informacji prawnej.

Niniejsza informacja prawna podlega w całości prawu hiszpańskiemu.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Warunków prawnych lub chcesz zgłosić uwagi na temat tej witryny, możesz wysłać wiadomość e-mail na adres info@nitomotor.com

Zapoznaj się również z naszą Polityką prywatności i Polityką plików cookie

Koszyk
Top