Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Nito Motor SL informuje o swojej Polityce Prywatności w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników i klientów, które mogą być zbierane podczas nawigacji, zakupu produktu lub zamówienia usługi za pośrednictwem strony internetowej https: / /www.nitomotor.com. W tym sensie Nito Motor SL gwarantuje zgodność z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, odzwierciedlonymi w ustawie organicznej 3/2018 z dnia 5 grudnia 2016 r. O ochronie danych osobowych i gwarancji praw cyfrowych (LOPD GDD). Jest również zgodny z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 679/27 z dnia 2016 kwietnia XNUMX r. W sprawie ochrony osób fizycznych (RGPD). Korzystanie ze strony oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności, a także warunków zawartych w Nota prawna.

 • nagłówek: Nito Motor SL
 • TIN: B88040852
 • Adres: Calle Almoharín, 3 – 06800, Mérida, Badajoz – Hiszpania.
 • E-mail: info@nitomotor.com
 • Strona www: nitomotor.com

Przetwarzając Twoje dane osobowe, Posiadacz będzie kierował się następującymi zasadami, które są zgodne z wymogami nowego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (RGPD):

 • Zasada legalności, lojalności i przejrzystości: El Titular siempre requerirá el agreimiento para el tratamiento de los datos personales que puede ser para uno o varios fines específicos sobre los que el Titular informará al Usuario previamente con absoluta transparencia.
 • Zasada minimalizacji danych: Posiadacz zażąda tylko tych danych, które są ściśle niezbędne do żądanego celu lub celów.
 • Zasada ograniczenia terminu konserwacji: El Titular mantendrá los datos personales recabados durante el tiempo estrictamente necesario para el fin o los fines del tratamiento. El Titular informará al Usuario del plazo de conservación korespondiente zgodnie z przeznaczeniem.
  En el caso de suscripciones, el Titular revisará periódicamente las listas y eliminará aquellos registros inactivos durante un tiempo larg.
 • Zasada uczciwości i poufności: Gromadzone dane osobowe będą traktowane w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo, poufność i integralność.
  Właściciel podejmuje niezbędne środki ostrożności, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi lub niewłaściwemu wykorzystaniu danych jego użytkowników przez osoby trzecie.

Przeglądać nitomotor.com nie musisz podawać żadnych danych osobowych.

Przypadki, w których podajesz swoje dane osobowe, są następujące:

 • Kupując produkt lub wynajmując usługę.
 • Rejestrując się w formie subskrypcji lub newslettera, którym zarządza Właściciel MailChimp.

Właściciel informuje, że w zakresie swoich danych osobowych masz prawo do:

 • Poproś o dostęp do przechowywanych danych.
 • Poproś o sprostowanie lub anulowanie.
 • Poproś o ograniczenie swojego leczenia.
 • Sprzeciwić się leczeniu.

Nie możesz skorzystać z prawa do przenoszenia danych.

Realizacja tych praw ma charakter osobisty i dlatego musi być wykonywana bezpośrednio przez zainteresowaną stronę, zwracając się o to bezpośrednio do Właściciela, co oznacza, że ​​każdy klient, abonent lub współpracownik, który podał swoje dane w dowolnym momencie, może udać się do Nito Motor SL i zażądać informacji o przechowywanych przez siebie danych i sposobie ich uzyskania, zażądać ich sprostowania, sprzeciwić się przetwarzaniu, ograniczyć ich wykorzystanie lub zażądać usunięcia tych danych w zbiorach Posiadacza.

Aby skorzystać ze swoich praw dostępu, sprostowania, anulowania i sprzeciwu, musisz wysłać wiadomość e-mail na adres info@nitomotor.com wraz z ważnym dowodem prawnym, takim jak kserokopia DNI lub jego odpowiednika.

Przysługuje Ci prawo do skutecznej ochrony sądowej i wniesienia skargi do organu nadzorczego, w tym przypadku do hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza rozporządzenie.

Kiedy łączysz się ze stroną internetową, aby wysłać wiadomość e-mail do Właściciela, zapisać się do jego newslettera lub zakontraktować produkt lub usługę, podajesz dane osobowe, za które odpowiedzialna jest firma Nito Motor SL. być Twoim adresem IP, imieniem i nazwiskiem, adresem fizycznym, adresem e-mail, numerem telefonu i innymi informacjami. Przekazując te informacje, wyrażasz zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie, zarządzanie i przechowywanie Twoich informacji przez - CDMON - wyłącznie w sposób opisany w Informacje prawne oraz w niniejszej Polityce prywatności.

Dane osobowe i cel przetwarzania przez Posiadacza są różne w zależności od systemu zbierania informacji:

 • Formularze kontraktowania produktów lub usług: Posiadacz żąda podania danych osobowych, wśród których mogą być: imię i nazwisko, dokument tożsamości (numer NIP, numer NIP, paszport lub karta pobytu), adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu oraz dane dotyczące płatności (sposoby płatności lub dane bankowe) w celu utrzymania stosunków handlowych z Użytkownikiem, wysyłania zamówień, świadczenia usług objętych umową oraz rozliczenia i odbioru zamówionych produktów lub usług.
 • Formularze subskrypcji treści: Właściciel prosi o podanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres strony internetowej w celu zarządzania listą subskrypcji, wysyłania biuletynów, promocji i ofert specjalnych.
  Dane osobowe przekazane Posiadaczowi będą znajdować się na serwerach The Rocket Science Group LLC d / b / a z adresem w USA. (Mailchimp).

Istnieją inne cele, dla których Posiadacz przetwarza dane osobowe:

 • Aby zagwarantować zgodność z warunkami określonymi w Informacje prawne oraz w obowiązującym prawie. Może to obejmować rozwój narzędzi i algorytmów, które pomogą tej witrynie zapewnić poufność gromadzonych przez nią danych osobowych.
 • Aby wspierać i ulepszać usługi oferowane przez tę witrynę.
 • Para analizar la navegación de los usuarios. El Titular recone otros datos no identificativos que se obtienen mediante el uso de cookies que se descargan en el ordenador del Usuario cuando navega por el sitio Web cuyas características y finalidad están detalladas en la Polityka plików cookies.
 • Zarządzanie sieciami społecznościowymi. Nito Motor SL jest obecny w sieciach społecznościowych. Jeśli zostaniesz obserwatorem w sieciach społecznościowych Właściciela, przetwarzanie danych osobowych będzie podlegać niniejszej sekcji, a także warunkom użytkowania, polityce prywatności i przepisom dostępu, które należą do sieci społecznościowej, która jest odpowiednia w każdym przypadku i które wcześniej zaakceptowałeś.
  Możesz zapoznać się z politykami prywatności głównych sieci społecznościowych pod tymi linkami:

Właściciel będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w celu prawidłowego zarządzania Twoją obecnością w serwisie społecznościowym, informowania Cię o Twoich działaniach, produktach lub usługach, a także w każdym innym celu, na jaki pozwalają regulaminy portali społecznościowych.

Właściciel w żadnym wypadku nie będzie wykorzystywać profili obserwujących w sieciach społecznościowych do indywidualnego wysyłania reklam.

Aby chronić Twoje dane osobowe, Właściciel podejmuje wszelkie rozsądne środki ostrożności i postępuje zgodnie z najlepszymi praktykami w branży, aby zapobiec ich utracie, niewłaściwemu użyciu, niewłaściwemu dostępowi, ujawnieniu, zmianie lub zniszczeniu ich.

Witryna jest hostowana na CDMON. Bezpieczeństwo danych jest gwarantowane, ponieważ podejmują w tym celu wszelkie niezbędne środki bezpieczeństwa. Możesz sprawdzić ich politykę prywatności, aby uzyskać więcej informacji.

Nito Motor SL informuje Użytkownika, że ​​jego dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z zastrzeżeniem, że takie przekazanie danych jest objęte obowiązkiem prawnym lub gdy świadczenie usługi wiąże się z koniecznością nawiązania stosunku umownego z menedżerem. leczenie. W tym drugim przypadku przekazanie danych podmiotowi trzeciemu nastąpi tylko wtedy, gdy Nito Motor SL uzyska wyraźną zgodę Użytkownika.

Sin embargo, en algunos casos se pueden realizar colaboraciones con otros profesionales, en esos casos, se requerirá agreimiento al Usuario informando sobre la identidad del colaborador y la finalidad de la colaboración. Siempre se realizará con los más estrictos estándares de seguridad.

Ukryj zawartość

Strony tej witryny mogą zawierać osadzone treści (na przykład filmy, obrazy, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się dokładnie tak samo, jak gdybyś odwiedził inną witrynę.

Te strony internetowe mogą gromadzić dane o Tobie, używać plików cookie, osadzać dodatkowy kod śledzenia stron trzecich i monitorować Twoje interakcje za pomocą tego kodu.

Aby ta strona działała poprawnie, potrzebujesz plików cookies, czyli informacji, które są zapisywane w Twojej przeglądarce.

Na stronie Polityka Cookies Możesz zapoznać się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi polityki zbierania, celu i przetwarzania plików cookie.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest: zgoda.

Aby skontaktować się z Właścicielem, zapisać się do newslettera lub komentować na tej stronie, musisz to zaakceptować Polityka prywatności.

Kategorie danych osobowych, którymi zajmuje się Właściciel to:

 • Dane identyfikacyjne.
 • Specjalnie chronione kategorie danych nie są objęte.

Dane osobowe, które przekażesz Posiadaczowi, będą przechowywane do momentu zażądania ich usunięcia.

 • MailChimp The Rocket Science Group LLC d / b / a, z siedzibą w USA.
  Więcej informacji na: https://mailchimp.com
  Rocket Science Group LLC d / b / a przetwarza dane w celu świadczenia usług marketingowych e-mail Właścicielowi.
 • Google Analytics to usługa analizy sieci świadczona przez Google, Inc., spółkę z Delaware, której główna siedziba znajduje się pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Kalifornia), CA 94043, Stany Zjednoczone („Google”).
  Google Analytics używa plików „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim komputerze, aby pomóc Właścicielowi analizować sposób korzystania z Serwisu przez Użytkowników. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania ze strony internetowej (w tym adres IP) będą przekazywane i zapisywane bezpośrednio przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych.
  Więcej informacji na: https://analytics.google.com
 • Google AdSense to zestaw usług reklamowych świadczonych przez Google, Inc., spółkę z Delaware, której główna siedziba znajduje się pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Kalifornia), CA 94043, Stany Zjednoczone („Google”).
  AdSense używa plików cookie do ulepszania reklam, segmentowania ich na podstawie treści, które są istotne dla użytkowników oraz do ulepszania raportów dotyczących skuteczności kampanii.
  Więcej informacji na: https://www.google.com/adsense

Na stronie Polityka prywatności Google wyjaśnia, w jaki sposób Google zarządza prywatnością w zakresie korzystania z plików cookie i innych informacji.

Możesz również wyświetlić listę plików rodzaje plików cookies wykorzystywane przez firmę Google i jej współpracowników oraz wszelkie informacje związane z korzystaniem przez nich z reklamowe pliki cookie.

Podczas przeglądania www.nitomotor.com można gromadzić dane nieidentyfikujące, które mogą obejmować adres IP, geolokalizację, zapis sposobu korzystania z usług i witryn, nawyki przeglądania i inne dane, których nie można wykorzystać do zidentyfikowania użytkownika.

Witryna korzysta z następujących usług analitycznych stron trzecich:

 • Google Analytics.
 • Google AdSense.

Właściciel wykorzystuje uzyskane informacje do pozyskiwania danych statystycznych, analizy trendów, administrowania stroną, badania wzorców przeglądania oraz do zbierania danych demograficznych.

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych dokonywanych przez strony internetowe, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem różnych linków, które zawiera witryna.

Zobowiązujesz się do tego, że dane przekazane Posiadaczowi są poprawne, kompletne, dokładne i aktualne oraz do ich należytej aktualizacji.

Jako użytkownik serwisu ponosisz wyłączną odpowiedzialność za dokładność i poprawność danych przesyłanych do serwisu, zwalniając Nito Motor SL z wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie.

Jako użytkownik serwisu oświadczasz, że zostałeś poinformowany o warunkach ochrony danych osobowych, akceptujesz i wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie przez Nito Motor SL w sposób i w celach wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności.

Aby skorzystać ze swoich praw dostępu, sprostowania, anulowania i sprzeciwu, musisz wysłać wiadomość e-mail na adres info@nitomotor.com wraz z ważnym dowodem prawnym, takim jak kserokopia DNI lub jego odpowiednika.

Realizacja tych praw nie obejmuje żadnych danych, które Nito Motor SL ma obowiązek przechowywać ze względów administracyjnych, prawnych lub bezpieczeństwa.

El Titular se Reserva el derecho a modificar la presente Política de Privacidad para adaptarla a novedades legislativas o jurisprudenciales, así como a prácticas de la industria.

Zasady te będą obowiązywać do momentu ich zmodyfikowania przez innych należycie opublikowanych.

Zapoznaj się również z naszą Polityką plików cookie i Nota prawna

Koszyk
Top